Seminars

Musiikkitiedostojen metadata: tiedonkulun pätkistä pötköksi

Musiikkitiedostojen metadata: tiedonkulun pätkistä pötköksi

Thursday 5.10.Raide 2 / 13:30 - 13:50

Speaker : Jari Muikku (Digital Media Finland)

Jari Muikku esittelee tuoreen tutkimuksen Musiikkitiedostojen metadataa. Tutkimuksessa on selvitetty, miksi osa musiikkitiedostoista päätyy suoratoistopalveluihin joko vajaalla tai virheellisellä teoksia ja niiden tekijöitä sekä esittäviä taiteilijoita koskevalla tiedolla varustettuna. Oikeudenomistajien näkökulmasta nykytilanne johtaa kahteen pääongelmaan. Ensinnäkin suoratoistopalveluilla ja oikeudenomistajien tilityksiä hoitavilla tahoilla on vaikeuksia kohdentaa käyttöjä ja niistä syntyneitä korvauksia oikeille oikeudenomistajille. Toiseksi moraaliset oikeudet eivät toteudu, eli oikeudenomistajien nimiä ei esitetä kuluttajille suoratoistopalvelujen käyttöliittymissä oikeudenomistajia tyydyttävällä tavalla.